top of page

Glans!

Platform Pedagogisch Partnerschap

Onze Visie

Integraal werken en het kind centraal. Dat willen we allemaal. 

Samenwerken met ouders is hierin essentieel. Zeker als extra aandacht of zorg nodig is.

 

Maar samenwerken met ouders kan ook lastig zijn. Het kan schuren, het kan je uitdagen, het kan je tot wanhoop drijven.

Maar hierin liggen ook kansen. Om te groeien, te leren en echt verbinding te maken.

Zonder wrijving geen glans.

Samenwerken met ouders vanuit pedagogisch partnerschap gaat uit van wederkerigheid in de relatie;

professional en ouder zijn betrokken bij elkaar.  Ze zijn gelijkwaardige partners in een gezamenlijk belang,

namelijk het welzijn van het kind.  En daarbij moeten we ook vooral naar onszelf kijken.

De opvoeding van onze kinderen als reis in onze persoonlijke groei.

Als ouder en als professional.

Het is onze missie om via dit platform te inspireren, te prikkelen en uit te dagen.

Zodat we zo veel mogelijk ouders, professionals en kinderen kunnen laten glanzen.

Vision
About

Wat we doen

Samenspel Op Maat

Samenspel is een methodiek ontwikkeld voor kinderen van 0 tot 6 jaar en hun ouders. De methodiek kan op maat worden aangeboden en richt zich op het spelenderwijs met ouders en kinderen werken aan interactie, taalontwikkeling en het oefenen van schoolse vaardigheden.

De ouders nemen in de visie van Samenspel een belangrijke plaats in binnen de programma’s omdat zij de personen zijn die de ontwikkeling van het kind kunnen bevorderen en een mogelijke achterstand kunnen verminderen of voorkomen.

Training & Coaching

Glans! verzorgt trainingen door het hele land rond de Samenspel methodiek, maar ook  over een grote variëteit aan onderwerpen, die raken aan het werken en communiceren met ouders & empowerment van kwetsbare gezinnen. Deze trainingen en workshops worden voornamelijk in-company en op maat aangeboden aan pedagogisch medewerkers, leerkrachten, zorgmedewerkers  en managers. Ook bieden we een deels online 'Leercirkel persoonlijk leiderschap voor professionals in het sociaal domein'.

Projecten

Door onze jarenlange ervaring in het ontwikkelen en leiden van projecten, zijn wij uw ideale projectpartner. Ook kunnen wij u ondersteunen bij het uitwerken en voorbereiden van uw projectaanvraag voor potentiële financiers. Doordat wij continu  schakelen tussen uitvoering en beleid, signaleren wij vaak nieuwe trends en behoeften in het werkveld en dragen zo ons steentje bij aan verbetering en vernieuwing in de praktijk. Een recent voorbeeld is het pilotproject SamenZorg, waarbij wordt ingespeeld op het toenemende aantal peuters met een zorgvraag.

Services

Over ons

Kirsten Schipper

Kirsten Schipper heeft haar roots in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Daar ontwikkelde haar interesse zich voor interactie en communicatie met ouders. Ze volgde diverse opleidingen, zoals pedagogiek, kindercoaching en kinderjeugdtherapie. 

Ruim twaalf jaar geleden maakte ze kennis met de methodiek Samenspel op Maat.  Sindsdien deed ze veel ervaring op als projectleider en trainer. Haar kracht laat zich vooral zien door het vermogen mensen te inspireren en een veilig leer- en werkklimaat te realiseren. Haar passie is ervoor zorgen dat het werkt. 

Monique Daal

Als ontwikkelingspsycholoog, ervaren coach & trainer, en beleidsadviseur houdt Monique zich al ruim 20 jaar bezig met opvoedingsvraagstukken en de communicatie met en ondersteuning aan ouders. Ze gelooft dat ouders en professionals hun eigen instrument zijn in de opvoeding van onze kinderen en om die reden moeten investeren in hun persoonlijke ontwikkeling. Ze coacht moeders over de hele wereld hierin via de uitgangspunten uit haar boek "No Limit Parenting; Minder opvoeden, meer inspireren."

Haar belangrijkste drijfveer is om onze kinderen te laten zien wat mogelijk is en hoe het leven geleefd kan worden, helemaal op je eigen manier.

Contact

Neem gerust contact op

Success! Message received.

bottom of page