top of page

Glans!

Platform Pedagogisch Partnerschap

Onze Visie

Integraal werken en het kind centraal. Dat willen we allemaal. 

Samenwerken met ouders is hierin essentieel. Zeker als extra aandacht of zorg nodig is.

Of als de ouder laaggeletterd, laagtaalvaardig of laagopgeleid is.

Waardoor de communicatie soms stroef verloopt. 

Of als ouders heel anders denken dan jij.

 

Samenwerken met ouders kan dan ook lastig zijn. Het kan schuren, het kan je uitdagen, het kan je tot wanhoop drijven.

Maar hierin liggen ook kansen. Om te groeien, te leren en echt verbinding te maken.

Zonder wrijving geen glans.

Samenwerken met ouders vanuit pedagogisch partnerschap gaat uit van wederkerigheid in de relatie;

professional en ouder zijn betrokken bij elkaar.  Ze zijn gelijkwaardige partners in een gezamenlijk belang,

namelijk het welzijn van het kind.  En daarbij moeten we ook vooral naar onszelf kijken.

De opvoeding van onze kinderen als uitnodiging voor onze persoonlijke groei.

Als ouder en als professional.

Het is onze missie om via dit platform te inspireren, te prikkelen en uit te dagen.

Zodat we zo veel mogelijk ouders, professionals en kinderen kunnen laten glanzen.

Vision
About

Wat we doen

Samenspel
Op Maat

Samenspel is een methodiek ontwikkeld voor kinderen van 0 tot 6 jaar en hun ouders. De methodiek kan op maat worden aangeboden en richt zich op het spelenderwijs met ouders en kinderen werken aan interactie, taalontwikkeling en het oefenen van schoolse vaardigheden.

De ouders nemen in de visie van Samenspel een belangrijke plaats in binnen de methodiek omdat zij de personen zijn die de ontwikkeling van het kind kunnen bevorderen en een mogelijke achterstand kunnen verminderen of voorkomen.

Glans!: Opleiding
Pedagogisch Partnerschap

Glans! is de naam van ons belangrijkste aanbod: de opleiding pedagogisch partnerschap "Samenwerken met laaggeletterde ouders". Doel van dit 6-maanden traject is het creëren van een open, mensgerichte en lerende cultuur waarin ouders en medewerkers zich gezien voelen en samen kunnen groeien. Deze cultuuromslag bereiken we door te investeren in de (interpersoonlijke) competities van professionals en teams, die leiden tot meer zelfvertrouwen in het samenwerken met laaggeletterde ouders, maar ook tot meer werkplezier & impact.

Training, coaching & projecten

Door onze jarenlange ervaring in het ontwikkelen en leiden van projecten, zijn wij uw ideale projectpartner. Ook kunnen wij u ondersteunen bij het uitwerken en voorbereiden van uw projectaanvraag voor potentiële financiers. Doordat wij continu  schakelen tussen uitvoering en beleid, signaleren wij vaak nieuwe trends en behoeften in het werkveld. 

Onze trainingen en workshops worden voornamelijk in-company en op maat aangeboden aan pedagogisch medewerkers, leerkrachten, zorgmedewerkers  en managers.  Wij zijn beiden gecertificeerd coach en bieden ook 1-op-1 coaching & coaching-on-the-job.

Services

Over ons

Kirsten Schipper

Kirsten Schipper heeft haar roots in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Daar ontwikkelde haar interesse zich voor interactie en communicatie met ouders. Ze volgde diverse opleidingen, zoals pedagogiek, kindercoaching en kinderjeugdtherapie. Ook is ze gecertificeerd coach en heeft haar eigen coachpraktijk.

Ruim twaalf jaar geleden maakte ze kennis met de Samenspel en werd een ervaren trainer en adviseur in het overdragen van de methodiek. .  Sindsdien deed ze veel ervaring op als projectleider en trainer. Haar kracht laat zich vooral zien door het vermogen mensen te inspireren en een veilig leer- en werkklimaat te realiseren. Haar passie is ervoor zorgen dat het werkt. Vanaf 2021 is Kirsten als zzp'er betrokken bij de Gemeentelijke Gezinsaanpak Geletterdheid die door Stichting Lezen en Schrijven wordt uitgerold. Hierin begeleidt ze gemeenten bij de vormgeving van een stevig lokaal netwerk rond gezinnen met jonge kinderen en de ontwikkeling van gezinsgericht werken.

Monique Daal

Als ontwikkelingspsycholoog, ervaren coach & trainer, en beleidsadviseur houdt Monique zich al ruim 20 jaar bezig met opvoedingsvraagstukken en de communicatie met en ondersteuning aan ouders. Ze gelooft dat ouders en professionals hun eigen instrument zijn in de opvoeding van onze kinderen en om die reden moeten investeren in hun persoonlijke ontwikkeling. Ze coacht moeders over de hele wereld hierin via de uitgangspunten uit haar boek "Next Level Mama; Ambitieuze moeders op zoek naar groei, balans en geluk."

Vanuit haar eigen adviesbureau droeg ze jaren de Samenspel methodiek uit door gemeenten en organisaties te ondersteunen bij de implementatie.

Vanaf 2019 is Monique als zzp'er verbonden aan Stichting Lezen en Schrijven en zet zij haar expertise met name in op de preventie van laaggeletterdheid door het doorbreken van de intergenerationele overdracht middels programma's die bijdragen aan de taalontwikkeling van kinderen èn ouders.

Contact

Neem gerust contact op

Success! Message received.

bottom of page