top of page

Share

YOUR PASSION

Leercirkels Pedagogisch Partnerschap

Een goede samenwerking tussen ouders en professionals is van wezenlijk belang om de beste resultaten te bereiken voor het kind. Maar wat als die ouders je niet lijken te begrijpen, de taal niet spreken of de situatie anders inschatten? Als ze niet mee willen werken of niet mee willen bewegen in de richting die jij als professional hebt uitgestippeld? Of wat wanneer je de ouders zelf niet begrijpt en je boodschap en intentie niet lijken over te komen? Dat kan frustrerend zijn, of erger nog, je kunt er moe en moedeloos van worden.

 

Datzelfde geldt ook voor ouders. Wanneer er iets speelt met je kind en je wordt daar op aangesproken door bijvoorbeeld de leerkracht op school of de pedagogisch medewerker van de kinderopvang, of allerlei zorgverleners en experts, kun je als ouder soms dat vertrouwen verliezen. Je gaat twijfelen aan jezelf. Je kunt niet meer helder denken, je wordt onzeker en de hakken gaan in het zand.

De ouder blijven zien en reflectie op je eigen aandeel in de samenwerking met ouders zijn nodig om in contact te blijven. Want zowel voor ouders als voor professionals geldt: in de begeleiding en opvoeding van onze kinderen zijn we zelf ons belangrijkste instrument.

 

Goed naar onszelf kijken en goed voor onszelf blijven zorgen is belangrijk. Jezelf blijven voeden met kennis, reflectiemomenten en persoonlijke ontwikkeling is zo belangrijk om effectiever jen werk te kunnen doen en meer impact te hebben. Juist als professional in het pedagogische domein is het belangrijk continue te blijven investeren in je eigen persoonlijke groei.

Werk jij met kinderen en dus met ouders?

En gun jij jezelf een moment om STIL TE STAAN bij wat je eigenlijk allemaal doet, TE REFLECTEREN OP wat het voor je betekent en TE VIEREN wat jij voor anderen betekent?

Dan is onze

Leercirkel Pedagogisch Partnerschap

echt iets voor jou!

Wat je krijgt

01

10 maandelijkse interactieve online trainingen, die je LIVE kunt bijwonen of achteraf kunt terugkijken op een moment dat jou uitkomt

02

12 maanden toegang tot een online leeromgeving vol relevante links, achtergrondartikelen, video’s met  nieuwe inzichten, inspiratie en verdieping op jouw prachtige vak

03

Een besloten online community, waar jij met collega’s uit het hele land ervaringen kunt uitwisselen en al je vragen kunt stellen

04

4 LIVE verdiepingsdagen waarbij je kunt netwerken met gelijkgestemde professionals en experts op verschillende inhoudelijke thema’s hun kennis met je delen

In de Leercirkel leer je:

 • Wat pedagogisch partnerschap voor jou en in jouw werk betekent en hoe je hier vorm aan kunt of wilt geven

 • Welke kwaliteiten je meeneemt in het vormgeven van pedagogisch partnerschap met ouders en hoe je die optimaal kunt inzetten

 • Waar je kwetsbaarheid ligt in het werken met ouders en hoe je hier mag en kunt groeien; hoe maak je van je kwetsbaarheid je kracht?

 • Hoe je de passie en energie weer terug brengt in je werk en hoe je jouw grootste energielek kunt dichten en je meer voldoening in je werk kunt gaan ervaren

 

Wat levert het je op?

 • Meer zelfinzicht en antwoorden op de vraag hoe je je kwaliteiten beter kunt inzetten in lastige situaties en hoe je effectiever kunt zijn in het behalen van je doelen

 • Meer vakinhoudelijke kennis over en inzicht in de belevingswereld van (kwetsbare) ouders en actuele kennis over begrippen als ouderschap, empowerment, sensitieve responsiviteit, pedagogisch partnerschap, methodisch en integraal werken

 • Meer werkplezier, passie en bevlogenheid en daardoor meer energie

Jouw trainers

Kirsten Schipper

Als trainer en coach voor professionals in zorg en welzijn heeft Kirsten haar sporen ruimschoots verdiend. Zij startte haar loopbaan als verpleegkundige in de gehandicaptenzorg. Na haar Pedagogiek opleiding volgde zij vervolgens de post-HBO opleidingen Kinder- en Jeugdpsychiatrie en Coaching voor Professionals.

Zij deed ervaring op als docent pedagogiek en leidde vele projecten op het gebied van ouderbetrokkenheid, ouderparticipatie en opvoedingsondersteuning. Sinds 2015 is zij eigenaar van de Samenspel methodiek, die staat voor de uitgangspunten die Kirsten in de uitvoering van al haar werkzaamheden als leidraad hanteert: empowerment, een open en positieve interactie, waardering voor diversiteit en eigenaarschap bij de ouder zelf.

Zij is tevens getraind in de Beschermjassen methodiek van Kitlyn Tjin a Djie. Zij ontdekte tijdens haar werk als gezinstherapeut dat migranten er baat bij hebben zich te omhullen met het oude vertrouwde van toen om de veiligheid te ervaren die nodig is voor groei en verandering. De kracht van Kirsten zit in haar coachings-vaardigheden, zie zij zowel inzet in haar werk met ouders als met professionals in het sociaal domein, en haar vermogen een veilige leeromgeving te creëren.

Monique Daal

Monique is opgeleid als ontwikkelingspsycholoog en heeft sinds haar afstuderen zowel in loondienst als vanuit haar eigen bedrijf in uiteenlopende rollen, functies en opdrachten gewerkt op het snijvlak van welzijn, kinderopvang en onderwijs. Hierdoor is zij goed in staat de verbinding te leggen tussen beleid, praktijk en wetenschap. Monique is gecertificeerd als vitaliteitscoach en mindfulness trainer en heeft jarenlange ervaring in het coachen en begeleiden van professionals, ouders en studenten. Haar drijfveer is het creëren van een optimale opvoedingscontext en ontwikkelingskansen voor alle kinderen en het 'empoweren' van met name moeders om zodoende onze kinderen te inspireren. Meer en meer is Monique ervan overtuigd geraakt dat onze professionele ontwikkeling alleen maar zin heeft wanneer we ook kritisch naar onszelf durven te kijken en continu blijven werken aan onze ontwikkeling als mens. De mindset theorie van Carol Dweck bevestigt de enorme kracht van onze overtuigingen, motivatie en leerhouding in het ten volle participeren in de samenleving en het creëren van een succesvol en vervullend leven. Dit is een waardevolle les in het werken met ouders en kinderen die Monique graag verspreidt.

De Leercirkel is voor jou wanneer je:

 • Het gevoel hebt te verzanden in je volle takenpakket, de bureaucratie en alles wat je MOET doen

 • Meer aandacht wilt geven aan de zaken die je werk inspirerend en vervullend maken en die je graag WILT doen

 • Weer de PASSIE wilt voelen van waaruit je voor je vak hebt gekozen en de energie weer meer wilt laten STROMEN

 • Je wilt blijven groeien en bloeien, zowel op PROFESSIONEEL als op PERSOONLIJK vlak

 

 

Laten we creatief zijn en open blijven voor nieuwe en andere manieren

waarop we kinderen, jongeren en gezinnen ècht verder kunnen helpen!

Praktische informatie

In september 2019 gaan de deuren open. We starten dan met twee leercirkels, één voor pedagogisch medewerkers en begeleiders in welzijn en zorg op uitvoerend niveau en één voor management, stafleden en coördinatoren in het pedagogisch domein. Je kunt zowel meedoen wanneer je in loondienst werkt, maar ook wanneer je als zelfstandige je eigen praktijk of bedrijf hebt.

Leercirkel 1 is vooral interessant voor (MBO+):

 • pedagogisch (educatief) medewerkers in welzijn en kinderopvang

 • consultatiebureau assistenten

 • (specialistisch) pedagogisch medewerkers in de (jeugd)zorg

 • onderwijsassistenten

 • kraamhulp , thuishulp

Leercirkel 2 richt zich op (HBO+):

 • managers, pedagogisch coaches en beleidsmedewerkers  in de kinderopvang

 • jeugdverpleegkundigen, gezinscoaches en coördinatoren bij Centra voor Jeugd & Gezin

 • wijkverpleegkundigen en (school)maatschappelijk werkers

 • para-medici, zoals bv. logopedisten, ergo- en fysiotherapeuten, verloskundigen

 • zelfstandig gevestigde kindercoaches, opvoedcoaches, psychologen en pedagogen

Wanneer starten we?

Zodra de Leercirkels worden geopend kun je je op elk moment inschrijven. Je krijgt dan meteen toegang tot de online leeromgeving en de besloten community. De maandelijkse interactieve online trainingen vinden elke laatste vrijdag van de maand plaats. De onderwerpen worden vooraf bekend gemaakt en je kunt hier ook invloed op uitoefenen. Tevens kun je tijdens deze group calls al je vragen persoonlijk aan ons stellen.

Als kers op de taart organiseren we 4 maal in het jaar een LIVE trainings- en inspiratiedag. Deze dagen staan gepland op:

vrijdag 20 november 2019

vrijdag 21 februari 2020

vrijdag 15 mei 2020

vrijdag 4 september 2020

Noteer deze data dus vast in je agenda! Locaties worden later bekend gemaakt.

Investering

De prijs voor de leercirkels is vele malen lager dan de WAARDE die de investering in jezelf zal opleveren. Wij kiezen er bewust voor de prijs laag te houden omdat we graag met veel mensen onze expertise willen delen en daadwerkelijk een Platform voor Pedagogisch Partnerschap willen creëren, waar iedereen zich laagdrempelig bij kan aansluiten.

Voor organisaties

Jaarprijs per deelnemer: € 999

Korting bij 2 of meer deelnemers: 20%

Voor zzp-ers

Jaarprijs: € 499

Bij betaling per maand: 12 termijnen van € 49

Wil je meedoen en op de hoogte gebracht worden wanneer de deuren open gaan?

bottom of page