top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverkirstenschipper

In verbindingSamenwerken als professional met ouders en kinderen kan soms zorgen voor dilemma’s.

Een voorbeeld van zo’n dilemma, is dat je wilt aansluiten bij de ander en tegelijkertijd, vanuit je expertise, kunnen zeggen wat je vindt.

In een wereld waarin we voornamelijk leren om snel te reageren, zien en horen we vooral vanuit ons eigen denkkader. Werken met-en voor mensen vraagt afstemming.

De vraag is: “Begrijpen we elkaar wel”?


Maaike is begeleidster van een ouder-kind groep. Wekelijks begeleidt ze ouders in een activiteit waarin ouder en kinderen met elkaar een gesprekje voeren over de activiteit die zij samen uitvoeren. Hierin volgt de ouder het kind in het spel. Wanneer Maaike ziet dat een ouder de rollen tussen ouder en kind heeft omgedraaid (namelijk: het kind volgt de ouder in het spel doordat de ouder zegt wat het kind moet doen) kan ze op twee manieren handelen. Ze kan reageren door uitleg te geven en opdragen wat ‘eigenlijk’ de bedoeling is. Een andere optie is dat Hanna gaat observeren, voelt en verbinding maakt met zichzelf, de ouder en het kind. Zij voelt haar eigen sensatie terwijl ze ouder en kind observeert. Zij ervaart mogelijk spanning en innerlijk gevecht. Zij luistert naar de toon en de woorden.

Hoe anders zou de reactie van de ouder zijn als je als professional verbinding maakt met jezelf, de ouder en het kind. Dat we vertragen, bewust zijn van onze waarnemingen en dat persoonlijke relaties belangrijker zijn dan taakgerichtheid. Vertrouwen hebben in de ouder en de wijze waarop zij hun avontuur van het ouderschap realiseren.


Open staan voor de ouder zijn ideeën en luisteren naar de andere manier van redeneren (open mind), inleven in de perspectieven van de ouder (open hart) en uitgaan van de krachten die besloten liggen in diversiteit. Aanvoelend wat de ouder nodig heeft en eigen doelen los laten (open wil). (Theorie U, Otto Scharner, 2011).


Het is met name deze houding, gedreven door de wil om te leren van de “flow of things” die anderen inspireert om mee te doen en de doelen van hun initiatief te ondersteunen.

Deze basishouding geldt zowel voor mij als coach en trainer in contact met de professional en voor iedereen die zich bezighoudt met transformatieprocessen.6 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page