top of page

Projecten

Wij zijn graag uw partner in het ontwikkelen en leiden van uw projecten op het gebied van:

  • voor- en vroegschoolse educatie, de Samenspel-methodiek en andere  ouder-kind-activiteiten

  • ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie van kwetsbare doelgroepen, zoals bijvoorbeeld LVB-ouders

  • samenwerking in de educatie, hulp en zorg aan jonge kinderen en hun gezinnen

  • laaggeletterdheid en opvoedingsondersteuning

  • oudercoaching en gezinsbegeleiding

  • communiceren met en aansluiten bij moeilijk bereikbare ouders

Neem gerust  contact met ons op om uw specifieke vraag te bespreken.

Wij komen graag bij u langs om kennis te maken!

bottom of page