top of page

Training & Coaching

headshot.png
Screen Shot 2019-05-09 at 5.32.07 pm.png

​Met Kirsten en Monique haalt u twee bevlogen en inspirerende trainers/ coaches in huis, met een grote passie voor het versterken van zowel kwetsbare gezinnen in onze samenleving als ook de professionals die elke dag deze kinderen en hun ouders begeleiden. Beiden hebben al vele ouders en professionals ondersteund, gecoacht en getraind, waardoor zij zich sterker voelen in het werk dat zij doen en de rol die ze vervullen. Beiden kennen de kansen en knelpunten in de uitvoeringspraktijk, waardoor zij goed kunnen aansluiten bij de deelnemers. Daarbij houden zij hun vakkennis en actuele ontwikkelingen goed bij en bieden van daaruit een toegevoegde waarde.

Een greep uit het aanbod:

  • Effectief oudergesprek. Voor professionals binnen onderwijs, kinderopvang en welzijn.

  • Samenwerking VVE-JGZ in de begeleiding van  'zorgpeuters' en hun ouders.

  • Aansluiten bij de leefwereld van kwetsbare gezinnen.

Onze trainingen gaan niet alleen over kennisoverdracht, maar stimuleren vaak ook het zelf-reflecterend vermogen van deelnemers. Met afwisselende werkvormen, trainingsacteurs of ervaringsdeskundigen brengen we de dilemma's en valkuilen naar het bewustzijn om van daaruit handelingsalternatieven aan te reiken. Een veilig leerklimaat, waarin fouten maken mag en zelfs als waardevol wordt gezien, is hierbij essentieel. Daarom werken we graag met kleine groepen, en houden we bijvoorkeur een maximum van 12 deelnemers aan.

Naast trainingen biedt Kirsten ook werkplek-leren aan. Dit is een intense vorm van coaching-on-the-job, waarbij zij daadwerkelijk meedoet in de uitvoering om van daaruit feedback te geven en leersituaties bespreekbaar te maken. Ook individuele coaching van uitvoerend medewerkers en managementleden behoort tot de mogelijkheden.

Tenslotte starten we binnenkort (najaar 2019) met een Leercirkel Persoonlijk Leiderschap voor professionals in het sociaal domein. Deze leercirkel biedt een online leeromgeving en interactief platform om te inspireren, te groeien en uit te wisselen. Daarnaast worden elk kwartaal LIVE dagen aangeboden rond een specifiek thema, waar deelnemers elkaar persoonlijk kunnen ontmoeten en meer de diepte kan worden ingegaan. 

bottom of page